วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,127. The tumor lysis syndrome

The tumor lysis syndrome
Review article
Current concepts
N Engl J Med 2011   May 12, 2011

Tumor lysis syndrome เป็นโรคที่พบมากที่สุด โดยเป็นฉุกเฉินที่ได้ทั้งแพทย์ซึ่งดูแลเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีเป็นมะเร็งของระบบโลหิต แม้ว่าจะพบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non Hodgkin หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
Tumor lysis syndrome เกิดขึ้นเมื่อเซลเนื้องอกปล่อยสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อเข้าสู่กระแสเลือดไม่ว่าจะเป็นไปตามธรรมชาติหรือตอบสนองต่อการรักษาและนำไปสู่​​ลักษณะของ hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia และ hypocalcemia
   การรบกวนต่ออิเล็กโตรไลท์และเมตาบอลิเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเกิดพิษทางคลินิก ได้แก่ ภาวะไตทำงานลดลง, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, ลมชักและการเสียชีวิตเนื่องจากความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ
   เป็นการยากที่จะกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดประเภทความเสี่ยงและการรักษาตามมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับการดูแลรักษา Tumor lysis syndrome กำลังเริ่มต้นพัฒนาขึ้น อย่างแท้จริง
   หลายกลุ่มมีการนำเสนอแนวทางในการจัดแบ่งความเสี่ยงและข้อแนะสำหรับการประเมินความเสี่ยงรวมถึงเพื่อการรักษาด้วยยาป้องกันโรคสำหรับ Tumor lysis syndrome
บทความเรื่องTumor lysis syndrome นี้สรุปการประเมินความเสี่ยงการป้องกันโรคและการรักษาที่มีในปัจจุบัน โดยกรณีศึกษาที่นำเสนอนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางคลินิก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น