วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,121. Right atrial pressure (RAp) by echocardiography

Right atrial pressure (RAp) by echocardiography

บ่อยครั้งที่ต้องมีการใส่สายสวนเส้นเลือดดำเพื่อวัด Central venous pressure(CVP) เพื่อใช้ประเมินและติดตามการให้สารน้ำ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วย shock ซึ่งการทำ Venous cutdown ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา บางครั้งหาเส้นเลือดยาก invasive และอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ ผมจึงลองสืบค้นดูคิดว่าการนำเครื่องมือที่เรามี เช่น U/S หรือ Echocardiography มาช่วยน่าจะได้ประโยชน์
   จากความจริงที่ว่า Central Venous Pressure (CVP) หมายถึง ความดันในหลอดเลือดดำ Superior Vena Cava (SVC) ซึ่งมีค่าเท่ากับความดันของ right atrium (RA) และเป็นการแสดงถึง preload ของ right ventricle (RV) หรือ right ventricular end-diastolic pressure (RVEDP)
ค่า CVP จะบอกได้ถึงปริมาณน้ำและเลือดที่ไหลเวียนในร่างกาย ประสิทธิภาพของ right ventricle และ venous capacitance
ดังนั้นการวัด Right atrial pressure (RAp) ก็น่าจะนำมาใช้แทนการวัด CVP ได้

  การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันเลือดในหัวใจห้องขวาที่ได้จากการตรวจ echocardiography เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการตรวจโดยการสวนหัวใจ (right heart catheterization: RHC) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันมากและในปัจจุบันค่าที่ได้จากการตรวจ echocardiography ก็ได้รับการยอมรับมาใช้ในทางคลินิกแทนการตรวจ RHC
  วิธีที่ยอมรับกันแพร่หลายและเชื่อถือได้ดีในการประเมินค่า RAp ได้แก่ การดูการ เปลี่ยนแปลงของขนาด inferior vena cava (IVC) ระหว่างการหายใจเข้าออกตามปกติ(ภาพ) โดยปกติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ IVC ที่ตำแหน่งห่างจากจุดเชื่อมต่อกับ right atrium ประมาณ 0.5-2 cm. (วัดในท่า subcostal view) จะมีค่าน้อยกว่า 2 cm. และขนาดของ IVC จะเล็กลงในช่วงหายใจเข้า (respiratory collapse) มากกว่า 50% (ตาราง)


หมายเหตุ 
-เส้นผ่านศูนย์กลางของ IVC อาจจะมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละคนคือประมาณ 1.5 - 2.5 cm.
-ค่าปกติของ Right Atrial Pressure ประมาณ 10 mmHg

Ref: http://www.thaipha.org/site_data/users/13/Pulmonary...pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น