วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,140 Pitfall in headache management

Pitfall in headache management

อาการปวดศรีษะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย มีหลายชนิด การวินิจฉัยให้แน่นอนค่อนข้างยาก จำเป็นต้องใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยเข้าช่วยจะทำให้ได้ความถูกต้องมากขึ้น แต่ละชนิดมีการรักษาแตกต่างกัน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทราบถึง pitfall ที่อาจพบได้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด pitfall ดังกล่าวซ้ำ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวโทษใคร โดยใช้ประสบการณ์กว่า 20 ปี ของอาจารย์ผู้แต่ง รศ.นพ. สมศักด์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผมได้อ่านแล้วคิดว่าดี จึงอยากให้ผู้ที่ต้องดูแลรักษาอาการปวดศรีษะได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาคนไข้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น