วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,116. Vertebral fractures

Vertebral fractures
Clinical practice
N Engl J Med      April 28, 2011

กระดูกสันหลังหัก-การผิดรูปของกระดูกสันหลังส่วนbody ที่ดูจากภาพถ่ายรังสีด้านข้างของกระดูกสันหลังและสัมพันธ์กับการผิดรูปของหลังผู้ป่วย-เป็นลักษณะที่พบบ่อยที่สุดของโรคกระดูกพรุน กระดูกสันหลังหักส่วนอกและเอวจากกระดูกพรุนเกิดขึ้นประมาณ 700,000-1.5 ล้านในแต่ละปีของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระดูกหักเหล่านี้มักจะสามารถตรวจพบได้เมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดหลังและภพถ่ายรังสีจะแสดงให้เห็นถึงการแตกหักของกระดูกสันหลังส่วนbody โดยพบมากที่สุดที่ระดับ thoracolumbar หรือ midthoracic
ซึ่งตรงกันข้ามกับการแตกหักชนิดอื่น ๆ โดยพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักมักไม่มาพบแพทย์ในเวลาที่เกิดการหัก และจะมีเพียงหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของการหักจากเอกซเรย์ที่สามารถให้การวินิจฉัยได้จากอาการหรือลักษณะทางคลินิก
กระดูกสันหลังหักจากภาพรังสีมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังและคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ลดลง การที่สามารถวินิจฉัยว่ามีกระดูกหักได้จากทางคลินิกจะพบว่าสัมพันธ์กับความรุนแรงและจำนวนกระดูกหัก
การมีกระดูกสันหลังหักใหม่จากกภาพรังสี (เช่น ไม่ปรากฏบนภาพรังสีมาก่อน) จะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของอาการปวดหลังและความพิการของหลัง การเพิ่มขึ้นของความสัมพันธ์เหล่านี้พบมากขึ้นในบุคคลที่สามารถให้การวินิจฉัยกระดูกสันหลังหักได้จากอาการทางคลินิก และความสัมพันธ์ระหว่างความพิการกับการแตกหักจะพบมากในกระดูกหักส่วนเอวเมื่อเทียบกับในส่วนอก

Lateral Radiograph of the Spine.

บทความนี้กล่าวถึงในรายละเอียดเกี่ยวกับ
Strategies and Evidence
 -Evaluation
 -Bone Mineral Density
 -Diagnosis
 -Treatment
     Pain Management
     Rehabilitation
     Vertebroplasty and Kyphoplasty
     Calcium and Vitamin D
     Pharmacotherapy
Areas of Uncertainty
Guidelines from Professional Societies
Conclusions and Recommendations

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1009697

1 ความคิดเห็น:

  1. นี่มัน anterior compression fracture น่าจะระดับ T-L spine ช่ายไหมนั่น...อิๆ หนูพึ่งลงจากวอร์ด ortho ค่ะ..พอดีอ.ที่ตามเป็น sub-bord spine เสียด้วย

    ตอบลบ