วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,118. The hemostatic system as a modulator of atherosclerosis

The hemostatic system as a modulator of atherosclerosis
Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med   May 5, 2011

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนโดยทั่วโลก แนวคิดดั้งเดิมของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) เกิดจากบทบาทของการอักเสบและการดำเนินโรคที่มากขึ้น เซลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบชนิดต่าง ๆ (เช่น macrophages, neutrophils และเซลล์เม็ดเลือดขาว) มีบทบาทสำคัญในการเกิดความไม่เสถียร(destabilization) และแตกออกตามมาหรือการเกิดเสียหายของคราบสะสมไขมัน (atherosclerotic plaque) ในที่สุดส่งจะผลให้หลอดเลือดแข็งและตีบตัน (atherothrombosis) การอักเสบมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาวะการแข็งตัวของเลือดในหลายสภาวะทางด้านพยาธิวิทยา
ซึ่งการเชื่อมโยงของสองทิศทางระหว่างทั้งสองระบบ(ระบบการอักเสบและระบบกลไกการห้ามเลือด) ได้ก่อให้เกิดโรคที่ซับซ้อนจำนวนมากรวมทั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว
แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางคลินิกเกี่ยวกับบทบาทของระบบกลไกการห้ามเลือดในการก่อให้เกิดการดำเนินโรคมากขึ้น แต่ข้อมูลจากการทดลองชี้ให้เห็นว่าเกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือดเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของทั้ง atherothrombosis และ atherogenesis
ในการวิจัยทางคลินิกจำนวนมาก การให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดแข็งตัวไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับการลดของการเจริญเติบโตของพล็าค แต่อย่างไรก็ตามระบบกลไกการห้ามเลือดเป็นที่รู้จักกันดีว่าสามารถก่อให้เกิดผลต่อหลอดเลือด
ซึ่งอาจมีผลต่อองค์ประกอบระดับโมเลกุลและระดับเซลของผนังหลอดเลือดแดงและยังอาจมีผลต่อการเกิดพล็าคของหลอดเลือด
บทความนี้กล่าวครอบคลุมถึงความก้าวหน้าของงานทางด้านนี้และการกล่าวถึงกลไกการห้ามเลือดซึ่งเป็นตัวควบคุมฟีโนไทป์พล็าค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น