วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,132. Urine alkalinization มีข้อบ่งชี้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร?

Urine alkalinization มีข้อบ่งชี้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร?

ภาพhttp://3.bp.blogspot.com/_7gT3QQMewFg/TD7_FjqwogI/
AAAAAAAAA6U/
pYMKXw5kUI4/s320/urine_pH_strips.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น