วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,119. Sentinel-lymph-node biopsy for cutaneous melanoma

Sentinel-lymph-node biopsy for cutaneous melanoma
Clinical therapeutics
N Engl J Med    May 5, 2011

Melanoma เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชน โดยในปี 2015 มีการประเมินความเสี่ยงตลอดชั่วอายุประมาณ 1 ต่อ 50, ประมาณจำนวน 68,000 รายที่คาดว่าจะได้รับการวินิจฉัยของ Invasive melanoma ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2,010 แม้ว่า Melanoma พบได้ประมาณ 10% ของมะเร็งผิวหนัง แต่พบว่าอย่างน้อย 65% ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งผิวหนังจะเชื่อมโยงกับ Melanoma
Melanoma ส่วนใหญ่จะได้รับการวินิจฉัยขณะมีอาการในตำแหน่งที่เกิดเนื้องอกขึ้นมา (คณะกรรมการร่วมมะเร็งของสหรัฐอเมริกา [AJCC] ระยะทางคลินิก I และ II), ในระยะเริ่มแรก (เช่น ระยะ IA) จะมีการพยากรณ์โรคดี, ประมาณอัตราความอยู่รอดที่ 5 ปีและ 10 ปีอยู่ที่ 97% และ 93% ตามลำดับ ในทางตรงข้ามกัน การพยากรณ์โรคสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายไกล (Melanoma ระยะ IV) จะไม่ดีคืออัตราความอยู่รอดที่ 1 ปีและ 5 ปีอยู่ที่ 45% และ 12% ตามลำดับ
มีหลายปัจจัยทางลักษณะพยาธิวิทยาคลินิก ได้รับการระบุว่ามีผลต่อการพยากรณ์โรค ที่สำคัญที่สุดคือลักษณะเนื้องอก ได้แก่ ความหนา (หมายถึงระดับความลึกของการบุกรุกเนื้องอก หน่วยเป็น millimeters กับ ocular micrometer) การมีหรือไม่มีแผล (หมายถึงการสูญเสียของผิวหนังชั้นนอกที่ครอบคลุม Melanoma) และอัตราการเกิด mitotic (โดยกำหนดจำนวน mitoses ต่อตารางมิลลิเมตร) เรียกรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่า เกณฑ์ของ AJCC สำหรับกำหนดระยะของ Melanoma ระยะที  I และ II
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการทำนายเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยคาดการณ์การมีต่อมน้ำเหลืองที่เกิดเกิดจากการแพร่กระจายซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นตัวทำนายอิสระที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตรอด ผู้ป่วยที่สามรถคลำได้ต่อมน้ำเหลือง ( AJCC ระยะ IIIb และ IIIC)  การพยากรณ์โรคพบมีความเสี่ยงน้อย 50% ของการแพร่กระจายไกลในอนาคต
เพิ่มเติม
Sentinel-lymph-node หมายถึงต่อมน้ำเหลืองต่อมแรกที่รับน้ำเหลืองจากก้อนมะเร็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น