วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,146.Leukemoid reaction

หญิง 87 ปี มีท้องเสีย ไข้ ข้อมือขวาอักเสบ ผล CBC: WBC 73,700 N 96%, PBS ดังที่เห็น
ได้รับการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ 3 วันต่อมาตรวจ CBC ซ้ำ พบว่า WBC เหลือ 20,400, N 88% เรียกภาวะการเปลี่ยนแปลงของ CBC นี้ว่า


เป็นภาวะทีพบว่ามีเม็ดเลืดขาวมากกว่า 50,000 ตัว/ลบ มม. มีตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้น โดยจะอาจจะพบมี myelocytes, metamyelocytes, promyelocytes แต่มักจะไม่พบ myelobloast ทำให้นึกถึงภาวะ leukemoid reaction พบว่า leukocyte alkaline phosphatase จะสูงขึ้นใน leukemoid reaction เมื่อเทียบกับใน chronic myelogenous leukemia (CML) และตรวจพบการมี basophil มากขึ้น นอกจากนั้นอาจแยกกันโดยการตรวจหา Philadelphia chromosome  หรือการตรวจเพื่อหา BCR/ABL fusion geneใน CML 
ถ้าตรวจดูในไขกระดูก leukemoid reaction อาจจะไม่พบความผิกปกติอย่างอื่นยกเว้นการมีจำนวนเซลที่เพิ่มมากขึ้นปกติธรรมดา(hypercellular) ภาวะนี้เป็นภาวะที่ไม่อันตรายแต่ต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคโดยเฉพาะกับ CML ดังที่กล่าวมา

ผลการติดตามผู้ป่วยล่าสุดพบว่าเหลือ WBC 10,500, N 64%

ภาวะนี้มักเกิดจากการตอบสนองต่อภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย สาเหตุได้แก่
Hemorrhage
Drugs
  -Use of Sulfa drugs
  -Use of Dapsone
  -Use of glucocorticoids
  -Use of G-CSF or related growth factors
  -All-trans retinoic acid (ATRA)
Infections
  -Clostridium difficile
  -Tuberculosis
  -Pertussis
  -Infectious mononucleosis (lymphocyte predominant)
  -Visceral Larva Migrans (eosinophil predominant)
Asplenia
Diabetic ketoacidosis
Organ necrosis
Hepatic necrosis
Ischemic colitis
As a feature of Trisomy 21 in infancy (incidence of ~10%)
As a paraneoplastic phenomenon (rare)

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Leukemoid_reaction

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27/5/54 21:39

    leukemoid reaction

    ตอบลบ
  2. ม่อน6/3/55 23:04

    ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากๆเลย กำลังจะสอบพอดี

    ตอบลบ