วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1,150. Middle mediastinum lesion

ชาย 55 ปี มาตรวจเพื่อทำใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่มีอาการผิดปกติอะไร  CXR พบดังนี้
รอยโรคที่เห็นอยู่ที่ตำแหน่งใดของทรวงอก
ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

คิดถึง Extrapulmonary lesion และเป็น Mediastinal lesion เนื่องจากก้อนอยู่ติด midline structure ใน CXR ท่า PA

ซึ่งจากฟิล์มด้านข้างพบว่าเป็นช่วง Middle-posterior mediastinum lesion แต่เด่นมาทาง Middle mediastinum มากกว่า
ซึ่งจะมี DDx. โรคที่สำคัญที่อยู่ระหว่างทั้งสอง mediastinum สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้


1 ความคิดเห็น: