วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

2,487 พฤติกรรมและการบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

Behavioral and dietary risk factors for noncommunicable diseases
Review article
Global health
N Engl J Med  September 5, 2013

ยกเว้นในยุโรปตะวันออกและบางส่วนของแอฟริกาอัตราการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ได้ลดลงในประเทศต่างๆ เกือบทั้งหมด โดยอัตราการเสียชีวิตลดลงจากโรคติดเชื้อ แต่ก็มีการลดลงของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิด
ในบทความนี้ จะสรุปข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มของพฤติกรรมและการบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคไม่ติดต่อ (noncommunicable) และตรวจสอบผลกระทบที่มีหรืออาจมีในอนาคตที่มีต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงเช่น การสูบบุหรี่, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำหนักเกิน และปัจจัยการบริโภคอาหารที่มีบทบาทต่อการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยทั่วโลกทั้งโดยตรงหรือผ่านการมีเงื่อนไข เช่นความดันโลหิตสูง, ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและระดับคอเลสเตอรอล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Smoking
-Alcohol Consumption
-Excess Weight and Obesity
-Diet and Nutrition
-Physical Activity
-The Global Risk-Factor Transition
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1203528

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น