วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

2,484 Evan’s index เพื่อดูการขยายขนาดของ ventricle ในสมอง

ซึ่งอาจดูจาก CT หรือ MRI ก็ได้ มีประโยชน์ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีน้ำคั่งในสมอง (hydrocephalus)

โดยเป็นสัดส่วนของความกว้างที่มากที่สุดของ frontal horn หารด้วย ความกว้างของกระโหลกศรีษะโดยวัดจากขอบด้านใน 

ในอ้างอิงส่วนใหญ่จะใช้ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไปจะแปลผลว่ามี ventricle มีการขยายตัวมากกว่าปกติ อย่างเช่นในกรณีผู้ป่วยท่านนี้คำนวนได้ = 0.38


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น