วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

2,489 การตรวจวัดออกซิเจนของสมองแบบไม่ลุกล้ำในช่วงที่ช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อทำนายการกลับมาของการไหลเวียนโลหิต

Noninvasive Cerebral Oximetry During CPR: Real-Time Predictor of ROSC
Reviewing Ahn A et al. Resuscitation 2013 Aug 14

การตรวจวัดออกซิเจนของสมอง (cerebral oximeter) เป็นการตรวจวัดที่ไม่รุกล้ำบริเวณหน้าผากของผู้ป่วยเพื่อการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง (regional cerebral oxygen saturation, rSO2) ซึ่ง rSO2 มีค่าปกติอยู่ระหว่าง 60% - 80% ในการศึกษาแบบ observational pilot study เป็นเวลา 6 เดือน ผลของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจวัดออกซิเจนของสมองอย่างต่อเนื่องในผู้ใหญ่ 50 คนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
โดยรวมพบว่า 52% ของผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการกลับมาของการไหลเวียนโลหิต (return of spontaneous circulation, ROSC) ผู้ป่วยกลุ่มนี้มี rSO2 เฉลี่ยสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี ROSC อย่างมีนัยสำคัญ (47% เทียบกับ 32%) ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย rSO2 ในระหว่างผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการกลับมาของการไหลเวียนโลหิตในช่วงเริ่มต้นของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ventricular fibrillation หรือ tachycardia  (24%) แต่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ที่มีภาวะ asystole (45% เทียบกับ 25%) และผู้ที่มี pulseless electrical activity (51% เทียบกับ 32%)

Ref: http://www.jwatch.org/na32024/2013/09/06/noninvasive-cerebral-oximetry-during-cpr-real-time

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น