วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

2,490 ศัพท์การเรียกชนิดของ ischemic stroke โดยแบ่งตามอาการทางคลินิกและระยะเวลาการดำเนินโรค

อาการไม่รุนแรง เกิดขึ้นชั่วคราว (minor stroke)
1. Transient ischemic attack (TIA) มีอาการแสดงของความผิดปกติทางระบบประสาทไม่เกิน 24 ชม.แล้วกลับเป็นปกติ เช่น ตาบอดชั่วคราว(Amaurosis fugax)เกิดจากการอุดตันที่ Retinal artery
 2. Reverse Ischemic Neurological Deficit (RIND) มีอาการแสดงของความผิดปกติทางระบบประสาทเกิน 24 ชม.ไม่เกิน  72 ชม. แล้วกลับเป็นปกติ (บางอ้างอิงใช้ที่ 1 สัปดาห์)

อาการรุนแรง มี เนื้อสมองตาย (major stroke) มีความผิดปกติทางระบบประสาท หรือเกิดความพิการซึ่งอาการอาจเป็นมากขึ้นหรือคงที่
1. Progressive stroke อาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
2. Complete stroke อาการคงเดิมและไม่เป็นมากขึ้นอีก

Ref: http://ebrain1.com/hbcva.html
http://rehab2554.alotspace.com/etc_stroke.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_ischemic_attack

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น