วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

2504 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)
โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
(ปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเสื่อม ปี พ.ศ. 2549)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น