วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

2,505 หลักช่วยจำ เพื่อไม่ให้ลืมขั้นตอนในการแปลผลเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)

ประกอบด้วยตัวย่อคือ A-I
A: Airway ดูว่า trachea อยู่ในแนวกลางหรือไม่ มีลมรั่วในปลอดหรือไม่
B: Bone ดูรอยโรคต่างๆ ที่กระดูก มีกระดูกหักหรือไม่
C: Cardiac ดูขนาดหัวใจโดยรวม และในแต่ละ chamber
D: Diaphragm ดูรูปร่าง ความคมของขอบกระบังลม มุมที่กระทำต่อหัวใจทั้งสองด้าน ดู costophrenic angle
E: Edge of heart ดู silhouette sign
F: Field of lung ดูความสมมาตรของปอด lung marking, vascular, lung parenchyma, pleural effusion
G: Gastric bubble ดูตำแหน่งว่าปกติหรือไม่
H: Hilar ดูสิ่งต่างๆ เช่น เส้นเลือด ต่อมน้ำเหลือง ก้อน หินปูน
I: Instrument อุปกรณ์ สายสวน วัสดุทางการแพทย์ต่าง เช่น pacemaker, central line

Ref: http://www.youtube.com/watch?v=SC-NggHZ_ZQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น