วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

2,493 Therapy for hepatitis C virus–related cryoglobulinemic vasculitis

Review article
Current concept

N Engl J Med    September 12, 2013


Cryoglobulins เป็นอิมมูโนโกลบูลินซึ่งมีลัษณะที่ไม่ละลายที่อุณหภูมิต่ำและการสลายตัวหลังจากได้รับความร้อน บนพื้นฐานขององค์ประกอบด้านอิมมูโนเคมี cryoglobulins แบ่งได้เป็นทั้งแบบเดี่ยว (ชนิดที่ 1), ซึ่งประกอบด้วย monoclonal immunoglobulin หรือแบบผสมที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปของ immunoglobulin isotypes โดยมี (ชนิดที่ 2) หรือไม่มี (ชนิดที่  3) ของ monoclonal component
หลายปีที่ผ่าน mixed cryoglobulinemia อาจจะเรียกว่าเป็นชนิดที่ไม่มีสาเหตุ “essential” เพราะไม่สามารถหาสาเหตุได้ ในช่วงต้นของปี 1990 มีหลักฐานว่ามากกว่า 90% ของผู้ป่วยที่มี mixed cryoglobulinemia มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โดยพยาธิสรีระวิทยาของ mixed cryoglobulinemia ปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้ว
โดยสามารถตรวจพบได้ 25-30% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แต่ในผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องให้การรักษา 
Cryoglobulin ที่เกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วย ที่เป็นที่รู้จักกันได้แก่ cryoglobulinemic vasculitis
ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย (10-15%) ของผู้ป่วยและรวมถึงสเปคตรัมของอาการ ตั้งแต่ความรุนแรงน้อย (เกิดจ้ำเขียวบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเป็นพักๆ) จนถึงคุกคามต่อชีวิตดังนั้นจะเห็นว่า ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่ต้องได้รับการรักษา บทความนี้จะครอบคลุมทั้งการรักษาสำหรับ HCV-related cryoglobulinemic vasculitis และแง่มุมการรักษาแบบฉุกเฉิน

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Antiviral Therapy
-New Direct-Acting Antiviral Agents
-Antigen-Driven B-Cell Proliferation and Therapeutic Deletion of B-Cell Clonalities
-Persistent or Relapsed Cryoglobulinemic Vasculitis after Successful HCV Treatment
-Additional Therapeutic Approaches to Cryoglobulinemic Vasculitis
-Double-Filtration Plasmapheresis
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208642

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น