วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

2,501 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Guideline for Management of Psoriatic Arthritis)
โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555ลิ้งค์ http://www.thairheumatology.org/attchfile/Guideline%20for%20Management%20of%20Psoriatic%20Arthritis.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น