วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

2,510 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินตามเกณฑ์ของ Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR)

มีการอักเสบของข้อ หรือจุดเกาะของเอ็น หรือข้อต่อกระดูกสันหลังร่วมกับมีคะแนนอย่างน้อย 3 คะแนน จากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยกำลังมีหรือเคยมีโรคผิวหนังชนิดสะเก็ดเงิน หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคผื่นสะเก็ดเงิน
 -กำลังมีผื่นผิวหนังชนิดสะเก็ดเงินซึ่งตรวจพบโดยบุคลากรทางการแพทย์ (2 คะแนน)
 -มีประวัติเคยเป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ซึ่งได้จากผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ (1 คะแนน)
 -มีประวัติครอบครัวเป็นโรคผื่นสะเก็ดเงิน (ครอบครัวในที่นี้หมายถึงญาติลำดับแรกหรือญาติ ลำดับที่สอง (1 คะแนน)
2. อาการผิดปกติของเล็บ
 -ตรวจพบความผิดปกติของเล็บที่เข้าได้กับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ได้แก่ onycholysis, pitting nail
   หรือ hyperkeratosis (1 คะแนน)
3. มีผลลบจากการตรวจรูมาตอยด์แฟคเตอร์
-เทคนิคการตรวจรูมาตอยด์แฟคเตอร์ จะใช้วิธีใดก็ได้ ยกเว้น latex agglutination assay อย่างไรก็
   ตาม แนะนำให้ตรวจโดยวิธี enzyme-linked immunosorbent assay หรือ nephelometry (1 คะแนน)
4 กำลังเป็นหรือมีประวัติเคยเป็น dactylitis
 -กำลังมี dactylitis ซึ่งตรวจพบโดยบุคลากรทางการแพทย (1 คะแนน)
 -เคยมีประวัติของ dactylitis ซึ่งถูกบันทึกโดยบุคลากรทางการแพทย์ (1 คะแนน)
5 มีหลักฐานทางภาพรังสีซึ่งพบมีการสร้างกระดูกได้แก่
-พบ juxta-articular new bone formation จากภาพรังสีมือ และ/หรือเท้าของผู้ป่วย (1 คะแนน)

เกณฑ์ของ CASPAR มีความจำเพาะร้อยละ 98.7 ความไวร้อยละ 91.4

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด 
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น