วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

2,495 How to perform a punch biopsy of the skin

Videos in clinical medicine
N Engl J Med  September 12, 2013

ช่วยในการวินิจฉัยสภาวะความผิดปกติต่างๆ ของผิวหนังโดยวิธีการของการตรวจสอบตัวอย่างทางด้านจุลกายวิภาคโดยการใช้ตลอดความหนาของชั้นผิวหนัง (full thickness of the skin) ขั้นตอนที่ง่ายในการทำและมีความเสี่ยงต่ำจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และภาวะแทรกซ้อน โดยการเลือกตำแหน่งที่ต้องการตรวจด้วยความระมัดระวัง เป็นตำแหน่งที่สามารถทำการห้ามเลือดได้ มีพยาธิแพทย์เพื่อตรวจประเมินและให้การวินิจฉัย
โดยวิธีการนี้สามารถช่วยแพทย์ได้มาก สามารถใช้ในการตรวจ ความผิดปกติของสีผิว, สงสัยมะเร็ง, ผื่นผิวหนังต่างๆ, โรคตุ่มน้ำใส, และการอักเสบของเลือด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-Overview
-Indications
-Contraindications
-Preparation
-Equipment
-Procedure
-Special Situations
-Aftercare
-Summary

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1105849?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น