วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

2,499 แนวทางเวชปฏิบัตการดูแลรักษาโรคเกาต์

แนวทางเวชปฏิบัตการดูแลรักษาโรคเกาต์
(Guideline  for Management of Gout)
โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
(ปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบัตภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและโรคเกาต์ ปี พ.ศ. 2544)


ลิ้งค์ http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=212

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น