วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

2,488 ชนิดของ chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

-COPD ที่เด่นในลักษณะของ chronic bronchitis หรือ type B หรือ blue bloaters ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วน บวม  หน้าแดง  ผิวแดง  อกถังเบียร์มีได้เล็กน้อย มักมีไอและเสมหะ  ตรวจพบฮีมาโตรคริตสูงขึ้น มักจะไม่ค่อยหอบเหนื่อย แต่จะมีภาวะออกซิเจนต่ำลง มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์และมีภาวะเลือดข้น เอกซเรย์มักพบมีภาวะหัวใจโต กระบังลมไม่แบนราบ
-COPD ชนิดที่เด่นในลักษณะของการทำลายของทางเดินหายใจหลังจากหลอดลมฝอยส่วนปลายสุดและถุงลมแล้วเกิดการโป่งพอง เป็นลักษณะของ emphysema, หรือ type A หรือ pink puffer อายุช่วง 50 – 75 ปี มักมีรูปร่างผอม อกถังเบียร์มักไม่มีหรือมีน้อย หายใจโดยการห่อปาก มักไม่ค่อยอและไม่มีเสมหะ ปลายมือปลายเท้าเย็นหรือปกติ มักมีอาการหอบเหนื่อยและหายใจลำบากโดยมีออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเกือบปกติ เอกซเรย์มักมีหัวใจขนาดเล็ก กระบังลมแบนราบ

โดยพบว่า 80% จะเป็นแบบผสม ส่วนที่เหลือ 20% จะเป็นชนิดที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

หลักช่วยในการจำนะครับ
Bronchitis - Blue bloaters - type B
(โดยคำว่า bloated ก็แปลว่า อ้วน, บวม อยู่แล้วครับ)

ผู้ป่วย blue bloater และ pink puffer และ ตามลำดับ

Ref: 
http://www.doctortipster.com/3442-chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd-risk-factors-diagnosis-clinical-forms-complications-evolution-and-prognostic.html
http://www.vajira.ac.th/kt/modules.php?name=News&file=print&sid=144
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/COPD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น