วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

2,491 Pituitary adenomas

American Family Physician
September 1 2013 Vol. 88 No. 5

Prolactinomas และ nonfunctioning adenomas เป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองที่พบได้มากที่สุด ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองอาจมีอาการในช่วงแรกของความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่นภาวะมีบุตรยาก, ความต้องการทางเพศลดลงและการมีน้ำนมใหล หรือมีอาการทางระบบประสาทเช่นปวดศรีษะและการมองเห็นเปลี่ยนแปลง
การวินิจฉัยอาจจะพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายทางการแพทย์โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ ซึ่งจะเรียกว่า pituitary incidentaloma การหลั่งฮอร์โมนที่มากเกินไปจากต่อมใต้สมองที่ผิดปกติอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการทางคลินิกที่พบได้ทั่วๆ ไป
โดยที่พบมากที่สุดคือ hyperprolactinemia (จากการหลั่งฮฮร์โมน prolactin ที่มากเกินไป), acromegaly (จากการหลั่ง growth hormone ที่มากเกินไป) และโรค Cushing disease (จากการผลิต adrenocorticotropic ที่มากเกินไป)
ในการตรวจวินิจฉัยที่สงสัยเนื้องอกต่อมใต้สมอง เป็นสิ่งสำคัญเพื่อประเมินการทำงานของต่อมใต้สมองที่สมบูรณ์ เพราะ hypopituitarism เป็นสิ่งที่พบบ่อย การรักษาเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองขึ้นอยู่กับชนิดที่เฉพาะของเนื้องอกและควรได้รับการดูแลรักษาแบบเป็นทีมรวมถึงแพทย์ต่อมไร้ท่อและศัลยกรรมระบบประสาทถ้ามีข้อบ่งชี้ โดย dopamine agonists เป็นรักษาหลักสำหรับ prolactinomas, nonfunctioning adenomas ขนาดเล็ก และ prolactinomas ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องให้การรักษาโดยทันทีซึ่งสามารถให้การติดตามได้

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0901/p319

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น