วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

2,497 Carpal tunnel syndrome with thenar muscle atrophy

ผู้ป่วยหญิง 52 ปี สังเกตุว่าฝ่ามือขวาเหี่ยวลง (ดังรูป) มีอาการชานิ้วหัวแม่มือ นิ้งชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางบางส่วน จะทดสอบหรือตรวจร่างกายอะไรเพิ่มบ้าง จะให้การวินิจฉัยอะไร?


ขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ร่วมเรียนรู้ครับ
โดยอาการชาดังกล่าวเป็นการชาตามการเลี้ยงโดย median nerve distribution ซึ่งได้ทำการตรวจการรับความรู้สูกที่มือเพื่อยืนยันแล้ว และพบมีการฝ่อเหี่ยวของ trenar muscle ทำให้คิดถึงว่าน่าจะเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (carpal tunnel syndrome, CTS) ซึ่งถ้าพบฝ่อเหี่ยวของ thenar muscle ถือว่ามีความรุนแรงและน่าจะเป็นมานาน และการตรวจเพิ่มเติมรวมถึงลักษณะที่อาจพบได้แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยในตารางยังบอกถึง sensitivity, specificity, positive likelihood ration และ negative  likelihood ration ด้วยครับ


1 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจ Phalen's test ครับ


    Dx : Rt carpal tunnel syndrome ครับ

    อัษฎางค์

    ตอบลบ