วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

2,486 ความน่าจะเป็นในการตรวจพบมะเร็งปอดจากการคัดกรองด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Probability of Cancer in Pulmonary Nodules Detected on First Screening CT
Original article
N Engl J Med September 5, 2013

การคัดกรองมะเร็งปอดโดยการใช้ความน่าจะเป็นในการตรวจพบมะเร็งปอดจากการคัดกรองด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีน้อย (low-dose computed tomography) จากข้อมูลการศึกษาของการศึกษาแบบ cohorts จำนวน 2 การศึกษาได้แก่ Pan-Canadian Early Detection of Lung Cancer Study (PanCan) มี 1,871 คน พบมี nodules รวม 7,008 ซึ่งมี 102 คนที่เป็นมะเร็ง และข้อมูลจาก British Columbia Cancer Agency (BCCA) โดยมี 1,090 คนมี nodules รวม 5,021 ซึ่งมี 42 คนที่เป็นมะเร็ง โดยอัตาการเกิดมะเร็งจากข้อมูลของทั้งสองแหล่งคือ 5.5 % และ 3.7% ตามลำดับ ตัวทำนายการเกิดมะเร็งได้แก่ อายุ, เพศหญิง, ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด, ตำแหน่งของก้อนอยู่
กลีบบน, ส่วนของก้อนที่เป็นเนื้อ, จำนวนก้อนมีน้อย, มีลักษณะเป็น speculation

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1214726?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น