วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

2,492 คู่มือเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดลำดับการบริบาล ณ. ห้องฉุกเฉิน

คู่มือเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดลำดับการบริบาล ณ. ห้องฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด (ฉบับที่ 1)
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


Ref: http://www.niems.go.th/th/DownloadFile.aspx?CateType=DataService&ContentId=25560523061608660

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น