วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

2,481 ระยะเวลาในการรักษาวัณโรคในตำแหน่งต่างๆ และเทคนิคช่วยจำ

-วัณโรคปอดทั่วไปที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือสภาวะอื่นๆ ร่วมด้วย  6 เดือน
-วัณโรคต่อมน้ำเหลือง 6 เดือน
-วัณโรคเยื่อหุ้มปอด 6 เดือน
-วัณโรคเยื่อหุ้มสมองและสมอง 12 เดือนขึ้นไป
-วัณโรคกระดูก-ข้อ 9-12 เดือน
-วัณโรคระบบทางเดินปัสสาวะ  6 เดือน
-วัณโรคชนิดแพร่กระจาย: ขึ้นอยู่กับแต่ละอวัยวะที่เด่น

หลักจำคือวัณโรคส่วนใหญ่รวมถึงวัณโรคปอดจะรักษา 6 เดือน แต่ถ้าวัณโรคกระดูก-ข้อรักษา 9-12 เดือน ส่วนของระบบประสาทส่วนกลาง 12 เดือนขึ้นไป
ส่วนวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวีผมเคยเขียนไว้แล้ว อ่านตาม ลิ้งค์ นี้นะครับ 

Ref: -แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พศ. 2554 โดยสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-TB Update 2012 ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี สำนักวัณโรค กรมควบคมโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น