วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

2,512 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจะสามารถช่วยรักษาชีวิตได้หรือไม่?

Does Screening Mammography Save Lives?
Andrew M. Kaunitz, MD   reviewing Webb ML et al. Cancer 2013 Sep 9

ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมยังเป็นที่โต้แย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงช่วงอายุ 40 ปี นักวิจัยจากโรงพยาบาลสองแห่งในบอสตันได้ทำการประเมินจากประวัติของการทำแมมโมแกรมและสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้หญิงซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแบบรุกร้ำ (invasive breast cancer) ที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่างปี 1990 - 1999 ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดโรคมะเร็งมีนิยามคือการที่ผู้ป่วยมีอาการหรือคลำพบก้อนเนื้องอกเป็นเวลาน้อยกว่า 2 ปีหลังจากการคัดกรองตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรม
ในผู้เสียชีวิต 609 คนได้รับการยืนยันว่าเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม 29% ซึ่งเกิดขึ้นในผู้หญิงที่ได้รับการคัดกรอง (19% ตรวจคัดกรองพบมะเร็ง, 10% เกิดในช่วงเวลาของการคัดกรองคือภายใน 2 ปี) และ 71% ที่เกิดขึ้นในผู้หญิงที่ไม่ได้รับการคัดกรอง (6% วินิจฉัยมานานกว่า 2 ปีหลังจากการคัดกรองที่, 65 % ไม่เคยได้รับการคัดกรอง)
โดยในผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่อเทียบกับสาเหตุอื่น ๆ พบว่าอายุเฉลี่ยที่วินิจฉัยคือ 49 กับ 72 ปีตามลำดับ ผู้เขียนได้ข้อสรุปว่าการตรวจคัดกรองเป็นประจำในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 50 ปีจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมได้

Ref: http://www.jwatch.org/na32265/2013/09/24/does-screening-mammography-save-lives

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น