วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

2,485 การให้สเตียรอยด์ในการรักษาวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง

-ในผู้ป่วยที่  Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 หรือมีความผิดปกติของระบบประสาท (focal neurological deficit) ให้ dexamethasone เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยให้ 0.4 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 1, 0.3 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 2, 0.2 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 3, and 0.1 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 4 ตามด้วยการลดยาลง (taper) โดยใช้ dexamethasone ชนิดรับประทาน เป็น 4 มก/วัน, 3 มก/วัน, 2 มก/วัน และ 1 มก/วัน, ในแต่ละสัปดาห์
-ในผู้ป่วยที่มีการรับรู้ปกติและไม่มีความผิดปกติของระบบประสาท ให้ dexamethasone เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (0.2 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 1, และ0.1 มก/กก/วัน ในสัปดาห์ที่ 2), ตามด้วยการลดยาลงตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้ dexamethasone เมื่อเริ่มให้ยาวัณโรค

Ref: http://www.medscape.org/viewarticle/569256_4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น