วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

2,483 ข้อควรทราบในการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี

การใช้สารทึบรังสีในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อาจจะใช้สารทึบรังสีโดยการให้รับประทาน การฉีดทางหลอดเลือดดำ การให้ทางทวารหนัก และทางไขสันหลัง
การเลือกชนิดของสารทึบรังสีขึ้นอยู่กับช่องทางการให้ ความแตกต่างของเนื้อเยื่อและการความสงสัยเกี่ยวกับวินิจฉัย
ข้อห้ามที่เป็นไปได้ (possible contraindications) ในการใช้สารทึบรังสีทางหลอดเลือดดำในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้แก่ ประวัติของปฏิกิริยากับสารทึบรังสี, การตั้งครรภ์, การได้รับการรักษาโดยกัมมันตรังสีไอโอดีนในการเกิดโรคต่อมไทรอยด์, การใช้ยา metformin และการทำงานของไตลดลงเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
วิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งเกณฑ์ความเหมาะสมแบบออนไลน์ ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างแพทย์และรังสีแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดการตรวจที่เหมาะสมที่สุดของค่าใช้จ่ายและการลดความเสี่ยงของผู้ป่วย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0901/p312

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น