วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

914. Hypertension with hypokalemia

หญิง 46 ปี เป็น Hypertension 6 ปี และพบมี chronic hypokalemia โดยไม่ได้ใช้ยาขับปัสสาวะ จะมีแนวทางในการ approach ได้อย่างไร

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด


กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

1 ความคิดเห็น:

  1. zyhcg 10000 injection is utilized in the treatment of infertility in ladies. It is likewise useful in the treatment of male hypogonadism. It works by delivering the eggs from the ovary in ladies and by expanding the testosterone level in men. This is given as an infusion under the supervision of a specialist.

    ตอบลบ