วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,332 ชนิดของการติดเชื้อจากการล้างไตทางช่องท้อง

ชนิดของการติดเชื้อจากการล้างไตทางช่องท้องแบ่งได้เป็น 3 ชนิดดังนี้
1. การติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง (peritonitis) อาการสำคัญคือการมืน้ำยาล้างไตขุ่นและปวดท้อง อาจมีไข้หรือไม่มีก็ได้  เริ่มมีอาการหลังจากมีการปนเปื้อนเชื้อ 24-48 ชั่วโมง
2. การติดเชื้อที่ผิวหนัง (exit-site infection) หมายถีง ภาวะที่มีหนองออกจากทางช่องทางออกของสาย
3. การติดเชื้อของชั้นใต้ผิวหนังรอบท่อล้างช่องท้อง (tunnel infection) หมายถึง อาการบวม แดง กดเจ็บตลอดแนวสายภายในเนื้อเยื่อ มักพบร่วมกับการติดเชื้อที่ exit site

Ref: web.sut.ac.th/in/images/documents/news/01pptIC.pdf‎

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น