วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,340 การแยก ST depression ระหว่าง strain pattern (LVH) กับ ischemia (ACS)

การแยก ST depression ระหว่าง LVH (strain pattern) กับ ischemia (ACS) บางครั้งเป็นการยากที่จะแยกจากกันได้ แต่พอจะมีแนวทางการแยกได้ดังนี้คับ
ใน LVH
-มักมี LVH by voltage criteria ร่วมด้วย
-มี depression ที่ J point
-T wave จะมีลักษณะไม่สมมาตร
-T wave ในช่วงขาขึ้นจะสูงชัน
-ส่วนปลายของ T wave เป็นบวกและเลยขึ้นไป (overshoot)
-T inversion ใน V6 มากกว่า 3 มม.
-T inversion ใน V6 มากกว่าใน V3
ใน ischemia
-มักไม่มีลักษณะของ LVH by voltage criteria ร่วมด้วย
-ไม่มี depression ที่ J point
-T wave จะมีลักษณะสมมาตร
-T wave ในช่วงขาขึ้นจะสูงชันน้อยกว่า
-ส่วนปลายของ T wave จะอยู่ที่ baseline ไม่เลยขึ้นไป 
-T inversion ใน V6 น้อยกว่า 3 มม.
-T inversion ใน V6 เท่ากับหรือน้อยกว่าใน  V3

-โดย strain pattern จะพบได้ใน lead ที่มี prominent R wave ได้แก่ I, aVL, และ V4 - V6 (โดยพบมากที่สุดใน V5 หรือ V6)
-และ ST depression ใน strain pattern มักเป็นลักษณะคงที่ไม่มีการเปลียนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ (dynamic changes) เหมือนในโรคหลอดเลือดหัวใจ
-โดย strain pattern พบได้ประมาณ 80% ของ ผู้ป่วยที่มี LVH, strain pattern มีความไว  52% และ ความจำเพาะประมาณ 95% ในการตรวจหา LVH

Ref: http://drsvenkatesan.wordpress.com/2009/12/12/how-to-differentiate-lv-strain-pattern-from-primary-lv-ischemia/
http://www.medscape.com/viewarticle/504439_3
http://emj.bmj.com/content/19/2/129.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น