วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,339 ลักษณะความสัมพันธ์ที่ควรทราบของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีโรคเบาหวานและเมตาบอลิกซินโดรมเป็นปัจจัยร่วม

ลักษณะของความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีโรคเบาหวานและเมตาบอลิกซินโดรมสามารถแสดงได้โดยภาพด้านล่าง


จะสังเกตว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน อย่างเดียวความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ต่างจากในคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมจะมีความชุกสูงขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อเป็นทั้งเบาหวานและเมตาบอลิกซินโดรมจะพบว่าความชุกยิ่งมากขึ้นไปอีก ซึ่งข้อมูลตรงนี้คงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น