วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,354 Echocardiography: Mild diastolic dysfunction หรือ impaired relaxation

ผู้ป่วยหญิง เหนื่อยหอบง่าย ตัวบวม เอกซเรย์ทรวงอกพบว่ามีหัวใจโต ตรวจ basic echocardiography พบมี  EF 32% และพบลักษณะดังภาพด้านล่าง การตรวจที่เห็นนี้เป็นการตรวจเพื่อดูอะไร? และจะแปลผลว่าอย่างไร?


เป็นการตรวจประเมิน diastolic function โดยในภาวะที่เป็น normal sinus rhythm จะพบว่า diastolic flow จากหัวใจห้องซ้ายบนที่ไปสู่หัวใจห้องซ้ายล่างซึ่งข้ามลิ้นไมทรัลจะประกอบด้วยสองช่วงคือ E wave ที่แสดงถึงช่วง early diastolic filling  และ A wave ที่เกิดในช่วง late diastole ซึ่งแสดงถึงช่วง atrial contraction
เนื่องจากความเร็วของเลือดที่วิ่งข้ามลิ้นไมทรัลขึ้นอยู่กับ transmitral pressure gradient,  ความเร็วของ E-wave ได้รับอิทธิพลมาจากทั้ง rate of early diastolic relaxation และ left atrial pressure การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเร็วสามารถแสดงการทำงาน diastolic function ของหัวใจห้องล่างซ้าย และการพยากรณ์โรค(ดังตารางข้างล่าง) 
ซึ่งจะพบว่าการตรวจเข้าได้กับ mild diastolic dysfunction หรือ impaired relaxation

ลักษณะความผิดปกติของ diastolic function


เพิ่มเติม: การตรวจทำได้โดยใช้ Pulse wave doppler(PW) วาง cursor ไปที่ลิ้นไมทรัลเปิด(point of mitral flow) ดังภาพด้านล่าง แล้วกดปุ่ม PWไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น