วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,351 Spot diagnosis: Ingrown toenails

ผู้ป่วยมีรอยโรคที่นิ้วหัวแม่เท้าสองข้างเรื้อรัง จะให้การวินิจฉัยอะไร? มีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง? จะให้การดูแลรักษาอย่างไร?


เล็บขบ หรือ ingrown toenails หรืออาจจะเรียกว่า onychocryptosis ซึ่งเกิดจากการที่เล็บทิ่มเข้าไปในเนื้อด้านข้างของนิ้ว จะเกิดที่มุมโดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่เท้า (สามารถเกิดได้ทุกๆ เล็บ ทั้งที่มือและเท้า) โดยจะเกิดทางด้านนอกมากกว่าด้านใน เกิดกับหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้
สาเหตุ
การใส่รองเท้าที่คับ 
การตัดเล็บที่ไม่เหมาะสม โดยตัดเข้าไปในเนื้อขอบเล็บ
การบาดเจ็บที่เล็บ
การติดเชื้อรา แบคทีเรีย
การใช้ยาบางอย่าง

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ
การรักษา
ขึ้นกับสาเหตุและระยะของเล็บขบ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์อ้างอิงนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น