วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,360 คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ

โดย สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื้อหาประกอบด้วย
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางศํลยกรรม
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางศํลยกรรมประสาท
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางสูติกรรม
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางกุมารเวชกรรม
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางอายุรกรรม
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางอายุรกรรมหัวใจ
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางออร์โธปิดิกส์
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางจักษุ
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางโสต ศอ นาสิก
-แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้หัตถการทางรังสี

Download Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น