วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,343 ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเก๊าท์ (gout) และเก๊าท์เทียม (pseudogout)


                                            เก๊าท์                                                               เก๊าท์เทียม      
สัดส่วนชายต่อหญิง               7:1                                                                        1:1.5

อายุ                             ในชายมากกว่า 40 ปี, หญิงวัยหมดประจำเดือน                  ผู้สูงอายุ

กรดยูริค                       สูง                                                                                ปกติ

ข้อที่เกิดอาการ          1st MTP, หลังเท้า, เข่า, ข้อมือ,  ข้อนิ้วมือ,                         ข้อเข่า, ข้อมือ, ข้อเท้า  
                                    olecranon bursae


เกิดกับ MTP (podagra)  พบบ่อย                                                                      พบได้น้อยมาก

Tophi                            มี                                                                               พบน้อยมาก

ภาพรังสี                     มีการผุกร่อนและมี overhanging edges                   พบเงาของผลึกแคลเซียมไพโรฟอสเฟทที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน

ผลึก                           ลักษณะเป็นรูปเข็ม, strong negative birefringence      สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, weakly
                                                                                                                    positive birefringence

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_gout.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น