วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,357 คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์ สำหรับแพทย์

โดยกระทรวงสาธารณสุข   


เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 คดีทางการแพทย์
บทท 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล    
บทท 3   แนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
บทท ๔  แนวทางปฏิบัติเมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์
ภาคผนวก  

ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น