วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,359 Fungal infections associated with contaminated methylprednisolone injections

Review article
Current concepts
N Engl J Med  June 27, 2013
การระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราที่เกิดจากการปนเปื้อนจากการฉีด methylprednisolone เป็นการเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งในขณะนี้ทราบว่ามีผู้ป่วยมากกว่า 700 คนที่ได้รับผลกระทบ โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักคือ E. rostratum
สิ่งที่ทำให้ชื่นใจขึ้นคือว่าการแสดงออกทางคลินิกของโรคนี้มีการเกิดขึ้นในเปอรฺ์เซนต์ที่น้อยของผู้ป่วยซึ่งสัมผัสโรค แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อมีบางคนเสียชีวิต บางคนมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และมีบางส่วนยังคงอยู่ในการดูแลอย่างต่อเนื่องหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ แม้ว่าผู้ป่วยที่ติดติดเชื้อบางรายยังคงมีอาการดี แต่ก็ยังคงมีประเด็นสำคัญของผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านเชื้อรา
คำแนะนำในการดูแลรักษาอาจจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นโดยจะเกี่ยวกับข้อมูลของลักษณะทางธรรมชาติและการก่อให้เกิดโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Identification of the Mold
-Susceptibility to Antifungal Agents
-Clinical Diagnostic Issues
    How the Outbreak Evolved
    Spinal Tap, Joint Aspiration, or Imaging Studies
    Treatment as the Epidemic Evolved
-Current Recommendations
    Drugs and Doses
    Adverse Effects
-Other Issues Related to Treatment
    Duration of Therapy
    Therapeutic Drug Monitoring
    Prophylaxis
-Summary
-Source Information
   Treatment of Patients with Normal Cerebrospinal Fluid and Spine MRI

 อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1212617

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น