วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,350 แนวทางเวชปฏิบัติ โรคลำไส้แปรปรวน (IBS)

คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)
โดยสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น