วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,341 แนวทางโรคหลอดอาหารอักเสบจากเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิล (eosinophilic esophagitis,EoE)

ACG Clinical Guideline: Evidenced Based Approach to the Diagnosis and Management of Esophageal Eosinophilia and Eosinophilic Esophagitis (EoE).
Am J Gastroenterol. 2013 May;108(5):679-92

โรคหลอดอาหารอักเสบจากเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิล (eosinophilic esophagitis,EoE) เป็นการอักเสบเรื้อรังโดยมีลักษณะของความผิดปกติในการทำงานของหลอดอาหาร (หลักๆ คือการกลืนลำบากและกลืนอาหารแล้วติด) เนื่องจากมีการอักเสบซึ่งมีเม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลเป็นเซลหลัก มักจะมากกว่า 15 cells/high-power field โดยพบว่าเป็นสาเหตุอันดับสองของการกลืนอาหารแล้วติดในผู้ป่วยอายุน้อย
การดำเนินงานทางคลินิกตามคำแนะนำจากมติในปี 2007 และ 2011 หยุดชงักเนื่องจากมีความต่างกันของอาการที่แสดงออกและความเห็นที่ยังไม่ตรงกันเกี่ยวกับการวินิจฉัยและความจุดมุ่งหมายทางคลินิกสำหรับการรักษา
ในแนวทางรักษาใหม่จาก American College of Gastroenterology, ผู้วิจัยได้ใช้ GRADE system เพื่อชั่งน้ำหนักของหลักฐานในการสร้างคำแนะนำ ซึ่งคำแนะนำส่วนใหญ่ถูกจัดอันดับให้เป็นลักษณะเงื่อนไขเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ strong เพราะยังขาดหลักฐานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคำแนะนำในระดับ strong จะได้กล่าวในรายละเอียดของแนวทางนี้

Ref: Jwatch.org http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2013/607/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น