วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,348 วิธีการคำนวนการให้ cryoprecipitate ในผู้ป่วยฮีโมฟิเลียเอ (hemophilia A)

จากความรู้ที่ว่า
-Cryoprecipitate 1 ยูนิทต่อกก.จะเพิ่มระดับ Fc VIII ได้ 2%
-โดย cryoprecipitate 1 ถุงมี Fc VIII 100 ยูนิท (บางอ้างอิง 80-100 U)
-หลักการให้  Fc VIII คือถ้ามีเลือดออกในข้อต้องต้องเพิ่ม Fc VIII ให้อยู่ที่  40% (บางอ้างอิง 30-40%)
(โดยการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะเลือดออก ซึ่งการแบ่งระดับความรุนแรง-การรักษา สามารถศึกษาได้จากในอ้างอิงครับ)

ลองมาคำนวน 
ถ้าผู้ป่วยน้ำหนัก 60 กก. มาด้วยเลือดออกในข้อ
(1 ยูนิทต่อกก. จะเพิ่มระดับ Fc VIII ได้ 2%)
โดยถ้าต้องการเพิ่มเป็นที่ 40% จึงต้องการ 20 ยูนิทต่อกก. และผู้ป่วยน้ำหนัก 60 กก.
20 x 60 กก = 1,200 ยูนิต
ดังนั้นต้องการ cryoprecipitate 12 ถุง
โดยในให้ loading ก่อนและ maintain เพื่อให้ Fc VIII อยู่ที่ระดับนั้น 3-5 วัน ซึ่ง Fc VIII มีค่าครึ่งชีวิตสั้นประมาณ 12 ชั่วโมง ดังนั้นโดยทั่วไปจะ maintain ต่อด้วย Fc VIII 20% ทุก 12 ชั่วโมง
หมายเหตุ
-ควรให้ตรงตามหมู่เลือดของผู้ป่วย ในกรณีไม่มีตามหมู่เลือดของผู้ป่วยสามารถพิจารณาใช้หมู่เลือดอื่นได้
-อาจจำเพื่อไปใช้ก็ได้ว่า ในกรณีเลือดออกในข้อ ทุก ๆ น้ำหนักร่างกาย 5 กก. จะต้องใช้ cryoprecipitate 1 ถุง
-ระวังดีๆ นะครับ cryoprecipitate เรียกเป็นถุงนะครับ (แต่มี Fc VIII 100 ยูนิท) ไม่ได้เรียก cryoprecipitate ว่า 1 ถุงเป็น 1 ยูนิต เหมือนกับ PRC นะครับ (ซึ่งในกรณีของ PRC 1 ยูนิทอาจจะเรียกว่า 1 ถุง ซึ่งมีประมาณ 250 มล. ครับ)

อ้างอิง แนวทางการใช้ส่วนประกอบของเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยา ในประเทศไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น