วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,358 แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลโภชนบำบัดในโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติสำหรับผู้สูงอายุ

โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น