วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,347 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคเลือด

โดยภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื้อหาประกอบด้วย
-คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด
   1. อายุ
   2. น้ำหนักตัว
   3. สุขภาพ
   4. ประวัติความเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจถ่ายทอดไปยังผู้ป่วย
   5. ไม่มีประวัติความเจ็บป่วยที่การบริจาคเลือดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
   7. ความถี่ของการบริจาคเลือด
-ขั้นตอนการบริจาคเลือด
-ระยะเวลาในการเจาะเลืด
-ผลการตรวจเลือด
   1.  เลือดของท่านจะได้รับการตรวจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   2.  การส่งผลการตรวจเลือด

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น