วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,353 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคลำไส้แปลปรวนโดย Rome III criteria

มีอาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้องมากกว่า 3 วันต่อเดือนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ร่วมกับลักษณะทางคลินิกอย่างน้อย 2 ใน 3 ดังนี้
1. อาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้องดีขึ้นหลังถ่ายอุจจาระ
2. อาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้องเกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการถ่ายอุจจาระ
3. อาการปวดท้องหรือไม่สบายในท้องเกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความแข็งของอุจจาระ

Ref: คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012) โดยสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
http://www.badgut.org/information-centre/rome-iii-new-diagnosis-criteria-for-ibs-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น