วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,342 เกณฑ์การวินิจฉัย cluster headache โดย The International Headache Society (IHS)

A. มีลักษณะของการปวดศรีษะที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 5 ครั้ง  โดยมีเกณฑ์ ในข้อ B-D
B. มีลักษณะรุนแรงหรือรุนแรงมากของอาการปวดรอบกระบอกตาข้างใดข้างหนึ่ง, เหนือกระบอกตา และ/หรือปวดบริเวณขมับ เป็นเวลา 15-180 นาที ถ้าไม่ได้รับการรักษา
C. อาการปวดศรีษะประกอบด้วยอย่างน้อย 1 อย่างได้แก่
   1. มีเยื่อบุตาแดงและ/หรือมีน้ำตาไหลข้างเดียวกับที่ปวดศรีษะ
   2.  มีอาการคัดจมูกและ/หรือน้ำมูกไหลข้างเดียวกับที่ปวดศรีษะ
   3. มีหนังตาบวมข้างเดียวกับที่ปวดศรีษะ
   4. มีเหงื่ออกที่หน้าผากและใบหน้าข้างเดียวกับที่ปวดศรีษะ
   5. มีม่านตาหดเล็กลงและ/หรือหนังตาตกข้างเดียวกับที่ปวดศรีษะ
   6. มีความรู้สึกว่าไม่สามารถพักได้หรือรู้สึกกระสับกระส่าย
D. การกำเริบบ่อยขึ้นจากวันเว้นวันจนถึง 8 ครั้ง/วัน
E. ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่นที่เหมาะสมกว่า

Ref: http://www.ihs-classification.org/en/02_klassifikation/02_teil1/03.01.00_cluster.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น