วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

870. Nonpharmacologic management of chronic insomnia

ในการตรวจ OPD จะพบผู้ป่วยนอนไม่หลับได้ค่อนข้างบ่อย จะมีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่นอนไม่หลับโดยไม่ต้องใช้ยาอย่างไร

ปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรังจะมีลักษณะคือไม่สามารถหลับได้ตั้งแต่แรกหรือไม่สามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง หรือตื่นแล้วไม่สามารถหลับต่อได้อีกโดยเป็นนานมากกว่า 1 เดือนและมีผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงกลางวัน สาเหตุได้แก่  
1.Primary insomnia คือไม่มีสาเหตุ
2.ส่วน Secondary หรือ comorbid จะมีสาเหตุได้แก่ underlying psychiatric หรือ medical condition หรือ substance abuse disorder ซึ่งพบประมาน 35-44% 
การวินิจฉัยการนอนไม่หลับเรื้อรังสามารถทำได้โดยการใช้ Sleep record ร่วมด้วย โดยทำต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์
การรักษาโดยไม่ใช้ยาคือการให้ Cognitive behavior therapy ประกอบด้วย
-Cognitive psychotherapy
-Sleep hygiene
-Stimulus control
-Sleep restriction
-Paradoxical intention
-Relaxation therapy
โดยมีระยะเวลาในการรักษา 8 สัปดาห์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม: http://www.aafp.org/afp/2009/0115/p125.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น