วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

905. Hyperkalemia and transtubular potassium gradient

หญิง 64 ปีDM, Seizure, Hypertriglyceridemia รับประทานยา Phenytoin, Gemfibrozil, Glipizide มีปัญหา Chronic hyperkalemia มานานกว่า 2 ปี วันนี้ผลโปแตสเซียม = 5.71 mEq/L ผลตรวจอื่นๆ ดังข้างล่าง ขอถามว่า renal response ในผู้ป่วยเป็นอย่างไร
ดังนั้น TTKG = 75.3
ซึ่งแปลผลได้ว่า appropriate renal response
(โดยใน Hyperkalemia ถ้า TTKG น้อยกว่า 6 = inappropriate renal response)
หรือถ้ามีโปแตสเซียมในปัสสาวะมากกว่า 200 mmol (เท่ากับ 200 mEq) ต่อวันก็ถือว่า appropriate renal response
ส่วนการ approach โดยละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ....

 Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น