วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

891. Nitroglycerin

เวลาเร่งด่วนอาจจะนึกการใช้ยาและการผสม Nitroglycerin ไม่ออก ลองมาทบทวนความจำกันนะครับ ขนาดที่ใช้และการผสมยาคือ.......


ข้อบ่งใช้ :
-ใช้รักษา Angina Pectoris
-Congestive Heart Failure (โดยเฉพาะเกิดจาก acute myocardial infraction)
-Hypertensive emergencies
การผสม
NTG 1amp มียา 50 mg / 10 cc( 1cc = 5 mg )
NTG 1:1 = NTG 20 cc (100 mg) + 5 DW 100 cc
NTG 1:2 = NTG 10 cc (50 mg) + 5 DW 100 cc
NTG 1:5 = NTG 4 cc (20 mg) + 5 DW 100 cc
NTG 1:10 = NTG 2 cc (10 mg) + 5 DW 100 cc
หรืออาจใช้ Sodium chloride เจือจางได้ และต้องใช้ขวดแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซับยาโดยบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยาที่ผสมแล้วมีความคงตัว 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หรือ 7 วันเมื่อเก็บในตู้เย็น
ขนาด: เริ่มที่ขนาด 5 mcg/min โดยให้ผ่านทาง infusion pump สามารถเพิ่มได้ทีละ 5 mcg/min ทุก 3 - 5 นาที ถ้าจำเป็น จนถึงขนาด 20 mcg/min ถ้ายังไม่ตอบสนองที่ขนาด 20 mcg/min ให้เพิ่ม เป็นทีละ 10 mcg/min ทุก 3 - 5 นาที จนถึงขนาด 200 mcg/min และการป้องกันการเกิด Methemoglobinemia หรือพิษยานั้น ห้ามให้ยาในอัตราเร็วเกิน 40 mcg/min
Note:
Micro = 10 ยกกำลัง -6
60 microdrop เป็น 1 ml.

Ref: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=65385
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=6923&gid=1
Drug information hand book, Lexi-Comp, Inc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น