วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

899. Antiretroviral drug mechanism

Antiretroviral drug mechanism


เป็นภาพที่ทำให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านไวรัสที่สามารถยับยั้งการแบ่งตัว ซึ่งประกอบด้วยยาทั้งสามกลุ่มได้แก่  Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors จะป้องกันการเปลี่ยนจาก  RNA ไปเป็น DNA โดยจับกับ เอนไซม์ reverse transcriptase ส่วน Nucleoside analogs จะคล้ายกับ nucleosides และจะรวมตัวเข้าไปกับ DNA ของไวรัส  และ Protease inhibitors จะออกฤทธิ์ป้องกันการบรรจุนำเข้าของโปรตีนสู่ไวรัสที่โตเต็มที่แล้ว ทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้

อ่านโดยละเอียดต่อ: http://www.aafp.org/afp/980115ap/chesebro.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น